Schrijf U in op de 'Opvoeden met een Missie' mailing lijst. Ik heb net zo'n hekel aan spam als dat u dat heeft. Uw email adres zal enkel gebruikt worden voor deze mailing list en zal niet verkocht worden aan derden.

Schrijf U in op de "Opvoeden met een Missie" Mailing lijst

Monday, April 24, 2006

Een dochter van Venus, een zoon van Mars

Jaren geleden schreef de psycholoog en gezins- en relatie therapeut Dr John Gray het bekende boek “Mannen komen van Mars, Vrouwen komen van Venus”. Hierin beschrijft hij de verschillen tussen man en vrouw.

Toen ik met dit (audio) boek in aanraking kwam gingen er nieuwe werelden voor me open. Het begrip wat het boek me verschafte omtrent de denkwijze en waardes van het andere geslacht heeft er toe geleid dat ik me beter kan verplaatsen in de vrouw en dat ik eventuele communicatie problemen pro-actief kan voorkomen.

Nu kan dit wederzijdse begrip tussen vader en moeder vanzelfsprekend een goede invloed hebben op het gezin maar de reden dat ik dit boek aanhaal is een hele andere. Heeft u als moeder een zoon? Of misschien als vader een dochter? Wist u dat ook uw zoontje van Mars komt, of uw dochter van Venus?
Dit uit zich in hele kleine dingen die soms grote gevolgen kunnen hebben. Wist u bijvoorbeeld dat uw dochter zich waarschijnlijk helemaal vereerd zal voelen wanneer u haar ongevraagd helpt met het een of ander, terwijl uw zoontje zich eerder niet serieus genomen zal voelen wanneer u zich ongevraagd met zijn zaken bemoeit. Een jongen die heel vaak (ongevraagd) door zijn moeder geholpen word kan zich daardoor onzeker gaan voelen over zichzelf.

Als uw dochter ergens mee zit dan wil ze er waarschijnlijk over praten. Een vader zal snel geneigd zijn om oplossingen te bieden voor zijn oogappel, maar dit zal haar op zulke momenten slechts het idee geven dat hij haar niet begrijpt. Het aandachtig luisteren naar haar verhaal zou al voldoende kunnen zijn. Een zoon daarentegen zal zich eerder afzonderen om zelf zijn problemen te ontrafelen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die in het boek besproken worden. En al is het boek gericht op de verschillen tussen man en vrouw, met het juiste inlevingsvermogen is het ook heel goed te gebruiken om inzicht te krijgen in het verschil tussen zoontjes en dochters.

Dus mocht u of uw partner een kind van het andere geslacht hebben dan is dit boek zeker een aanraden voor u beiden.